Algemene voorwaarden

Le Boat Boekingsvoorwaarden

Aangepast: 03 Augustus 2021

Kernpunten:

Onze boekingsvoorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat wij u de boekingsbevestiging doorsturen. Mocht u daarna de boeking willen annuleren, dan brengen wij annuleringskosten in rekening. De annuleringskosten variëren van het bedrag van de aanbetaling tot het gehele bedrag van de reis.

U kunt de boeking in bepaalde omstandigheden wijzigen. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen uw boeking zowel wijzigen als annuleren. 

Alle reizigers worden geadviseerd een adequate reisverzekering af te sluiten Wij raden u aan de reisverzekering zo snel mogelijk nadat uw boeking is bevestigd af te sluiten.

Lees onderstaande voorwaarden aandachtig door. Deze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten.

 

1. ONZE GEGEVENS

Vakanties die in Ierland plaatsvinden worden aangeboden door: 

EMERALD STAR, handelend als Le Boat (hierna ‘Le Boat’, ‘de maatschappij’ of ‘wij’), geregistreerd te 1 Stokes Place, St. Stephen’s Green, Dublin 2, Republiek van Ierland. 

Alle andere vakantie bestemmingen worden aangeboden door:

CROWN TRAVEL LTD handelend als Le Boat (hierna ‘Le Boat’, ‘de maatschappij’ of ‘wij’), 108 High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BD, Engeland, Private Limited Company, registratie nummer 2095375.

 

2. DE OP U BETREKKING HEBBENDE VOORWAARDEN

Bij elke aankoop die op onze Website verricht, dient u uitdrukkelijk te verklaren en te bevestigen dat:

-u deze Boekingsvoorwaarden in zijn geheel hebt doorgelezen en deze onvoorwaardelijk aanvaardt;

-u akkoord gaat met het aan u meegedeelde veiligheids- en on-sitebeleid, waarnaar in deze Boekingsvoorwaarden kan worden verwezen.

De huurder en de kapitein dienen 18 jaar of ouder te zijn (21 jaar in Ierland en Canada). U dient met minstens 2 volwassenen om een boot te huren. Voor het Vision gamma is dit 3 volwassenen. Om het makkelijker te maken in sluizen en om aan te meren raden we een minimum van 3 volwassenen aan voor onze boten langer dan 12 m.

Het aantal passagiers aan boord mag het maximale aantal passagiers voor de betreffende boot niet overschrijden.

 

3. HOE UW VAKANTIE TE BOEKEN

a.U kunt op verschillende manieren bij ons boeken: telefonisch, via onze website www.leboat.be/nl (hierna aangeduid als de website) of via een erkend reisbureau.

b.De boeking komt tot stand zodra wij u een boekingsbevestiging sturen (hierna aangeduid als de boekingsbevestiging). De boeking wordt aanvaard met inachtneming van deze boekingsvoorwaarden. Degene die de boeking maakt (hierna aangeduid als de hoofdboeker) moet minimaal 18 jaar oud zijn en bij het boeken verklaren gemachtigd te zijn de boekingsvoorwaarden namens de andere deelnemers te aanvaarden. Wij kunnen uw boeking overdragen aan een andere onderneming binnen onze groep; dit heeft echter geen invloed op de boeking.

c.In ieder geval, wanneer u een vaarvakantie boekt en een boekingsbevestiging ontvangt, vormt deze een contract tussen u en ons.

d.Ongeacht of u voor uzelf of namens een groep boekt, verloopt al het verdere contact uitsluitend met de hoofdboeker, ook voor wat betreft eventuele wijzigingen, aanpassingen en annuleringen. De hoofdboeker is ervoor verantwoordelijk dat alle persoonsgegevens en overige met betrekking tot zichzelf en de overige deelnemers verstrekte informatie juist zijn en voor het informeren van de andere deelnemers over de boeking of daarin aangebrachte wijzigingen, zoals maar niet beperkt tot informatie over wijzigingen in de planning en in boekingsbevestigingen.

e.Indien de boekingsbevestiging een kennelijke fout bevat, behouden wij ons het recht voor deze zo snel mogelijk nadat wij ons daarvan bewust worden te corrigeren, maar uiterlijk 7 dagen na het versturen van de boekingsbevestiging of, als u binnen 7 dagen na te hebben geboekt vertrekt, uiterlijk 24 uur voor uw vertrek. De reisdocumenten worden u per post of per e-mail toegestuurd (aan het door u als hoofdboeker bij de boeking opgegeven adres), maar niet nadat wij betaling van de resterende reissom hebben ontvangen.

f.Voor uw gemak biedt Le Boat u tegen een extra vergoeding de mogelijkheid bij uw boeking een mandje met boodschappen te bestellen.

 

4. INFORMATIE OVER BOTEN EN VAKANTIES

Uitsluitend boten en vakanties die op het moment van boeken staan vermeld op de website en worden omschreven in de betreffende productbeschrijving kunnen worden geboekt. 

De op de pagina met bootspecificaties opgenomen afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld en geven niet per se exact de specificaties, kleuren en afmetingen van de boten weer. Sommige modellen binnen bepaalde bootklassen kunnen kleine afwijkingen vertonen. Dit komt door de verschillende beeldschermen en systemen die klanten gebruiken voor het bezoeken van de website en hangt verder af van de beschikbaarheid van de boot.

U wordt erop gewezen dat elke boeking afhankelijk is van beschikbaarheid en pas definitief is op het moment waarop u de Boekingsbevestiging ontvangt. 

 

5. PRIJZEN EN BIJKOMENDE BETALINGEN

a.De in de brochures vermelde prijzen zijn vanaf-prijzen en dienen uitsluitend als leidraad bij onze advertenties. Prijzen zijn juist op de datum van publicatie, maar zijn onder voorbehoud van wijziging. De geldende en exacte prijzen staan vermeld op onze website of kunnen worden verkregen via onze verkoopmedewerkers. Wanneer als gevolg van een administratieve fout onverhoopt een onjuiste prijs wordt vermeld, behouden wij ons het recht voor deze te corrigeren (ook nadat de boeking is bevestigd). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen aanbiedingen niet worden gecombineerd en kunnen deze te allen tijde worden ingetrokken. Alle offertes zijn vrijblijvend totdat zij schriftelijk zijn bevestigd in de boekingsbevestiging. Voordat u uw boeking maakt, ontvangt u van ons een opgave van de definitieve reissom van de door u uitgekozen vakantie, inclusief de kosten van eventuele aanvullingen, upgrades of extra faciliteiten waarom u hebt verzocht.

b.Zoals ook bij elke boeking wordt vermeld, kunnen voor extra’s die niet op het moment van boeking worden besteld en betaald, later hogere prijzen gelden. Voorafbetaalde extra's worden niet terugbetaald tenzij wij niet in staat zijn om deze aan te bieden. Bepaalde bedragen dienen pas op de plaats van bestemming te worden voldaan, in de lokale munteenheid. Dit wordt bij de boeking vermeld.

c.Alle in de brochures vermelde prijzen zijn gebaseerd op de per 31 juli 2020 geldende kosten, wisselkoersen, belastingen en heffingen.  

d.Indien voor de geboekte reis op de plaats van bestemming aanvullende kosten verschuldigd zijn, ontvangt u hierover vooraf bericht. Een lokale betaling maakt deel uit van de reissom. Deze moet rechtstreeks aan de lokale vertegenwoordiger worden voldaan. Wanneer de reissom een lokale component bevat, dient deze in de opgegeven munteenheid te worden voldaan. De verschuldigde reissom wordt pas geacht volledig te zijn voldaan als het lokaal verschuldigde bedrag is betaald.

e.Toeristenbelasting, resortvergoedingen en vergelijkbare lokale heffingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving in rekening worden gebracht of gewijzigd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze kosten. Deze zijn niet in de reissom inbegrepen en dient u zelf te voldoen.

 

6. BETALEN VOOR UW VAKANTIE EN VERZEKERING

a.Op het moment van boeken bent u een aanbetaling verschuldigd van 40% van de reissom. Het restant dient uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum te worden voldaan. Als u de reis minder dan zes weken voor uw vertrek boekt, is op het moment van boeking de volledige reissom verschuldigd. Als de aanbetaling en/of het resterende bedrag niet op tijd wordt voldaan, wordt uw boeking geannuleerd. Wanneer het resterende bedrag niet tijdig wordt voldaan, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd en kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

b.Eventuele aanbiedingen en kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast nadat een boeking is bevestigd.

c.Indien u boekt via een reisbureau, vindt alle contact met u plaats via het reisbureau.

d.Op het moment waarop het resterende bedrag van de boeking voldaan dient te worden, worden tevens eventueel verschuldigde niet-overdraagbare en niet-restitueerbare zaken zoals verplichte verzekeringen en andere toeslagen in rekening gebracht. 

e.Alle verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan per creditcard, overschrijving, cheque. Wij kunnen helaas geen betalingen aanvaarden die worden verricht via Diners, Electron of American Express. Betalingen met persoonlijke cheques worden aanvaard met inachtneming van een periode van 7 dagen voor het verzilveren ervan. 

f.Alle reizigers wordt geadviseerd over een geldige toereikende reisverzekering voor het geboekte reisarrangement te beschikken; dit is een voorwaarde voor het aanvaarden van uw boeking waarmee u akkoord dient te gaan. Als u nog niet over een reisverzekering beschikt, raden wij u aan deze zo snel mogelijk nadat uw boeking is bevestigd af te sluiten. Wij raden u daarnaast met klem aan een verzekering af te sluiten tegen alle mogelijke risico’s en er met name voor te zorgen dat u afdoende verzekerd bent tegen overlijdensrisico en overmacht. 

In samenwerking met Allianz Travel biedt Le boat de meest uitgebreide reisverzekering die betrekking heeft op:

-Annulering en onderbreking van de vakantie

-Repatriëringsbijstand met medische facturen

-Schade aan baggage

-Persoonlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering geldt alleen voor ingezetenen van de Europese Unie (Met uitzondering van de Azoren en Madeira. De aankoop van de reisverzekering moet worden gemaakt op het moment van boeking, of uiterlijk binnen 48 uur na de bevestiging. Gedetailleerde en de tarieven zijn beschikbaar op aanvraag.

Het al dan niet afsluiten van de verzekering die wij via onze website aanbieden, heeft geen invloed op de afhandeling van uw boekingsaanvraag. U bent als enige verantwoordelijk voor het beoordelen of deze dekking geschikt is voor uw gehele reis en of het dekkingsniveau voldoende is.

 

7. WAARBORGSOM OF REDUCTIE EIGEN RISICO (CDW) + VERLAAGDE WAARBORGSOM 

Aan alle klanten wordt een waarborg gevraagd bij aankomst op de basis.

U zal aansprakelijk worden gesteld voor alle kosten die wij vaststellen wanneer de boot en/of uitrusting beschadigd terugkomt. De kosten kunnen gelinkt zijn aan een ongeluk tijdens uw reis of het kunnen kosten of verlies zijn die veroorzaakt zijn aan derden. Indien ditz ich voordoet zal u tot het volledige bedrag van deze waarborg worden aangerekend bij terugkomst op de basis.

Indien dergelijke schade of verlies te wijten is aan roekeloos gedrag of grove nalatigheid dan kan u aansprakelijk worden gesteld voor het volledige bedrag van de schade of verlies. Wij vestigen er uw aandacht op dat indien de schade te wijten aan roekeloos gedrag of grove nalatigheid hoger is dan de waarde van de waarborg , wij ons het recht voorbehouden om een schadeclaim tegen u in te dienen ten bedrage van het volledige bedrag van de veroorzaakte schade.

a. De waarborg is een verplichte vereiste en is een voorwaarde van uw boeking. Het bedrag vindt u terug in de onderstaande tabel.

b. Wij raden u aan om de Le Boat Reductie Eigen Risico (CDW) aan te kopen om het bedrag van de waarborg die u bij aankomst op de basis dient te betalen te verminderen. CDW is een optie en we behouden ons het recht om de prijs per dag op ieder moment aan te passen. Indien u CDW neemt bij uw boeking blijft de prijs geldig zoals op de dag van de boeking. De CDW optie kan ten allen tijde worden toegevoegd aan uw boeking maar de prijs per dag kan veranderen en u zal gevraagd worden om de prijs op de dag van boeking te betalen. Onze huidige tarieven vindt u terug op onze webpagina www.leboat.be/nl/reisinformatie/extras. Deze tarieven ontvangt u tevens bij uw reservering.

 

 Volledige waarborgsom met
zonder Reductie Eigen Risico (CDW)
te betalen op de basis
Boot Categorie£££EUROCAD$
Standard£1,865€2,250CA$3,405
Comfort £2,070€2,500CA $3,785
Comfort Plus £2,280€2,750CA$4,160
Premier £2,695€3,250CA$4,920

 

 

 

Lage waarborgsom met
Reductie Eigen Risico
betaalbaar  bij aankomst op de basis

Boot Categorie£££EUROCAD$
Standard£205€250CA $380
Comfort £290€350CA$530
Comfort Plus £415€500CA$755
Premier £620€750CA$1,135

 

-Gebeurtenissen die onder de volledig waarborgsom en het Reductie Eigen Risico vallen

In het geval dat u of uw medereizigers schade aan of verlies van het schip (op welke manier dan ook) veroorzaakt, of schade aan of verlies van eigendommen van een derde partij bent u, met uitzondering van grove nalatigheid als onderstaand omschreven, aansprakelijk voor de schade tot de hoogte van de door u betaalde Waarborgsom.

In het geval we vaststellen dat er incidentele schade of verlies aan de boot en/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode is veroorzaakt, bent u jegens ons maximaal aansprakelijk voor al het verlies en de schade die door ons opgelopen is als gevolg van een resultaat van maximaal de waarde van de Waarborgsom bij de basis.

In het geval wij vaststellen dat de schade of het verlies aan de boten/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode werd veroorzaakt als gevolg van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, dan bent u aansprakelijk jegens ons voor al het verlies en de schade die door ons is opgelopen als gevolg hiervan.

Als u of een lid van uw gezelschap schade of verlies aan de boot, bijgeboekte extra´s of eigendommen behorende aan een derde partij veroorzaakt en zulke schade of verlies het resultaat is van uw grove nalatigheid of roekeloos gedrag, zult u aansprakelijk zijn voor het volledige bedrag van het geleden verlies en ons recht op een claim jegens u zal op geen enkele wijze worden beperkt of afgekocht door de betalingen van een Waarborgsom of de Reductie eigen risico.

Handelingen die worden beschouwd als grove nalatigheid en/of roekeloos gedrag, waaronder maar niet beperkt tot, het buiten de gedefinieerde zeilgebieden reizen/buiten de gedefinieerde uren, het vaartuig besturen onder invloed van alcohol of drugs, het niet hebben van voldoende bemanning in dienst van het vaartuig te allen tijden en het niet in controle hebben van het vaartuig.

-Behoud van de waarborgsom

We kunnen de gehele of een deel van de waarde van de Waarborgsom gebruiken om schade aan de boot of haar inventaris tijdens de periode van uw reis te repareren, waaronder maar niet beperkt tot de kosten voor het liften van de boot voor een volledige inspectie zodat de schade aan de boot kan worden beoordeeld.

Het behoud van de waarde van de Waarborgsom zal op geen enkele manier enige claim die wij hebben beperken of uitsluiten, boven de Waarborgsom die door u betaald is, waarbij het verlies of de schade werd veroorzaakt of een gevolg was van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, en in deze omstandigheden blijft u verantwoordelijk voor het saldo van dergelijke verliezen of schade die wij hebben geleden In het geval er schade of verlies door ons wordt geleden als resultaat van schending door u van deze boekingsvoorwaarden en de eventuele schade die aan de boot en/of haar inventaris gedurende de boekingsperiode is veroorzaakt minder is dan de relevante waarde van de Waarborgsom, zullen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk het deel van de waarde van de Waarborgsom restitueren nadat de schade is gerepareerd of de reparatiekosten bekend zijn.

Dit kan tot 6 maanden duren.

-Annulering van de borg

Bij het terugbrengen van de boot naar de basis, na de charterperiode en nadat de boot door ons personeel is geïnspecteerd en in het geval dat we vaststellen dat er geen duidelijke schade aan de boot is op het moment dat dit door u is teruggebracht, zullen we waar van toepassing, de waarde van de Waarborgsom terugbetalen, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Houd er rekening mee dat zodra de pre-autorisatie is geannuleerd, het vooraf geautoriseerde bedrag weer beschikbaar is op uw rekening tussen 1 en 30 dagen na de annulering, afhankelijk van het beleid van uw bank. 

Voor de duidelijkheid; In gevallen waar wij, indien van toepassing een restitutie betalen van uw Waarborgsom, worden eventuele door u betaalde CDW-toeslagen niet terugbetaald.

 

8.UITSLUITING VAN HET RECHT OP HERROEPING

Op grond van artikel L221-28 van de Franse Wetboek van Consumentenrecht hebt u onder de huidige voorwaarden niet het recht gedurende een bepaalde periode of vóór een bepaalde datum de afname van met vrijetijdsbesteding verband houdende diensten te herroepen.

 

9. WIJZIGING EN ANNULATIE VAN BOEKINGEN

9.1 ALS U UW VAKANTIE ANNULEERT

Om een boeking te annuleren of te wijzigen, dient de huurder de maatschappij of het reisbureau schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen, via een brief met ontvangstbevestiging naar Le Boat, Le grand bassin, BP 1201, 11492 Castelnaudary Cedex te sturen of via een e-mail naar [email protected]. De deadlines in de onderstaande tabel gaan in vanaf het moment van ontvangst van de brief/e-mail. Met de annulering of wijziging wordt rekening gehouden vanaf het moment van ontvangst van de brief/e-mail.

Aangezien wij kosten maken voor het annuleren van uw reis, moet u de annuleringskosten als volgt betalen (zie ook de uitzondering hieronder): 

  

Termijn vóór vertrek waarin de reis door U wordt geannuleerdAnnulering reis
43 dagen en meer voor vertrek

Alleen de aanbetaling (40% van het bedrag van de totale reissom )

42 dagen of minder voor vertrek

100% van het bedrag van de totale reissom 

 

a.er vindt geen restitutie van de aanbetaling plaats, 

b. indien de reden voor de annulering wordt gedekt door de door u afgesloten reisverzekering, kunt u proberen deze kosten te claimen bij de verzekeringsmaatschappij.

c.U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de verzekeringspremie; deze wordt niet vergoed in geval u de boeking annuleert.

Overigens is het mogelijk dat bepaalde kosten wel worden gerestitueerd wanneer u de charter in zijn geheel annuleert (zoals de Collision Damage Waiver) voordat annuleringskosten in rekening worden gebracht. Evenals extra's die niet zijn geconsumeerd. Sommige extra's zoals WIFI, vroege check-in, late check-out, boodschappenpakketten die al door de basis zijn gekocht, worden echter niet terugbetaald.

9.2 ALS U UW BOEKING WIJZIGT

Indien u na ontvangst van de boekingsbevestiging uw reisplannen, zoals de vertrekdatum (in het zelfde cruis seizoen), bestemming of boot, wilt wijzigen, doen wij ons best om met deze wijzingen rekening te houden. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. Elk verzoek tot wijziging dient schriftelijk, al dan niet via het reisbureau, door de hoofdboeker te worden ingediend. Als gevolg van de wijziging kan de reissom hoger of lager uitvallen. Voor elke wijziging wordt €50 aan administratiekosten in rekening gebracht, plus de overige kosten die wij als gevolg van de wijziging dienen te maken en de eventueel hogere reissom. Wij raden u aan de polisvoorwaarden van uw reisverzekering zorgvuldig door te lezen om te zien of de uit de wijziging voortvloeiende kosten door deze verzekering worden gedekt. Wij wijzen u erop dat hoe korter voor de vertrekdatum u om een wijziging verzoekt, hoe hoger de kosten daarvoor waarschijnlijk zijn; wij raden u dan ook aan wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te nemen. 

 

Termijn vóór vertrek waarin de reis door U wordt gewijzigdVerandering reis
43 dagen en meer voor vertrek

30% annuleringskosten over het prijsverschil + €50 administratiekosten

42 dagen of minder voor vertrek

100% van het bedrag van de totale reissom 

 

U kunt uw boeking aan een ander overdragen – mits deze voldoet aan alle op de boeking toepasselijke voorwaarden – door ons daarvan uiterlijk 14 dagen voor het vertrek schriftelijk in kennis te stellen. Dit is onder het voorbehoud dat de nieuwe hoofdboeker de overdracht en deze boekingsvoorwaarden aanvaardt. U en de nieuwe deelnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de door ons in verband met de overdracht gemaakte kosten. Daarnaast is per persoon minimaal €50 aan administratiekosten verschuldigd, alsmede een vergoeding van alle door de aanbieder van het reisarrangement rekening gebrachte kosten.

9.3 ALS WIJ UW BOEKING ANNULEREN

Wij behouden ons het recht voor, in onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden of wanneer u het restant van de reissom niet voldoet, of in geval van redenen buiten onze macht, uw boeking te annuleren. 

Tot “onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden” behoren, maar zijn daartoe niet beperkt: oorlog en oorlogsdreiging, epidemieën, aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid zoals het uitbreken van een ernstige ziekte op de plaats van bestemming, natuur- of kernrampen, ernstige veiligheidsproblemen zoals terrorismedreiging, sociale onlusten of gebeurtenissen voortvloeiend uit politieke instabiliteit, arbeidsgeschillen of stakingen, watertekorten, blokkade van en/of reparaties aan waterwegen, sluizen of navigatieapparatuur, tekort aan brandstof en feitelijke of dreigende slechte weersomstandigheden, negatieve reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en ingrijpende werkzaamheden op een van onze bases of langs de door u geplande route. 

Wanneer wij ons naar aanleiding van het bovenstaande gedwongen zien uw reis na uw vertrek te annuleren, zullen wij u voor zover mogelijk een passend alternatief aanbieden. Als wij daartoe niet in staat zijn, of indien u het aangeboden alternatief om gegronde redenen weigert, repatriëren wij u naar uw vertrekpunt en restitueren wij u dat gedeelte van de reissom dat niet is geconsumeerd.

Wanneer uw reis wordt geannuleerd, hebt u recht op restitutie van alle betaalde bedragen of krijgt u, indien mogelijk, een alternatief reisarrangement aangeboden dat vergelijkbaar is met de geannuleerde reis (wanneer de prijs van het alternatieve arrangement lager is, krijgt u het verschil vergoed).

In geval van restitutie:

a.krijgt u de premie voor de door u afgesloten reisverzekering van ons vergoed, voor zover u deze via ons hebt afgesloten en kunt aantonen dat u deze niet kunt overdragen of voor een ander doel kunt gebruiken.  

b.ontvangt u de hieronder omschreven vergoeding, behalve als de annulering het gevolg is van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zoals omschreven in art. 9.3).  9.3 

 

Termijn vóór vertrek waarin de reis door ons wordt geannuleerdBedrag van de vergoeding, per boot
Meer dan 70 dagen0
Tussen 70 en 43 dagen€20
Tussen 42 en 15 dagen€40
Minder dan 14 dagen€80

 

Bovenstaande bedragen zijn onverminderd uw eventuele wettelijke recht om hogere bedragen te vorderen.

9.4 ALS WIJ U BOEKING WIJZIGEN

Als wij door omstandigheden buiten onze macht (zie art. 9.3) genoodzaakt zijn een of meer van de hoofdbestanddelen van de boeking fundamenteel te wijzigen, beschikt u over de hierna vermelde rechten. Of een wijziging ‘fundamenteel’ is, hangt af van de aard van de charter en omvat bijvoorbeeld een wijziging van de vaarroute, de vertrekdatum of van de boot naar een kleiner model. 

1.Wij bieden u in dat geval de keus tussen het accepteren van de wijziging of restitutie van alle betaalde bedragen. Daarnaast kunt u, indien aangeboden, akkoord gaan met een alternatief reisarrangement (wanneer de prijs van het alternatieve arrangement lager is, krijgt u het verschil vergoed). U wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor het maken van uw keus. Wij verzoeken u elke kennisgeving van wijziging zorgvuldig door te lezen en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wanneer u niet binnen de aangegeven periode contact met ons opneemt, kunnen wij ons genoodzaakt zien uw boeking te annuleren.

2.Wanneer u kiest voor restitutie:

a.krijgt u de premie voor de door u afgesloten reisverzekering van ons vergoed, voor zover u deze via ons hebt afgesloten en kunt aantonen dat u deze niet kunt overdragen of voor een andere doel kunt gebruiken.  

b.ontvangt u de hierboven omschreven vergoeding, tenzij de fundamentele wijziging het gevolg is van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zie art. 9.3), dat wil zeggen een situatie buiten onze macht waarvan de gevolgen ook bij het nemen van alle redelijke maatregelen niet vermeden kunnen worden.

Bovenstaande bedragen zijn onverminderd uw eventuele wettelijke recht om hogere bedragen te vorderen.

 

Periode vóór het vertrek waarin de reis wordt gewijzigdBedrag dat u van ons ontvangt
Meer dan 70 dagenNil
Tussen 70 en 43 dagen€20
Tussen 42 en 15 dagen€40
Minder dan 14 dagen€80

 

10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

Onze aansprakelijkheid is, uitgezonderd in geval van overlijden, persoonlijk letsel of ziekte, beperkt tot maximaal drie keer de kosten van uw reisarrangement. Onze aansprakelijkheid is verder beperkt overeenkomstig en/of op gelijke wijze als het volgende:

a) U aanvaardt dat op elke door u ondernomen reis over de weg, per spoor, zee of lucht de vervoersvoorwaarden van de betreffende vervoersonderneming (of andere leverancier) op u van toepassing zijn. Dit vervoer wordt door ons geregeld met inachtneming van de in internationale verdragen en deze vervoersvoorwaarden opgenomen voorwaarden. Uw verklaart dat deze voorwaarden deel uitmaken van uw overeenkomst met ons en met de vervoerder. Op verzoek ontvangt u van ons of het reisbureau waar u uw reis boekt een exemplaar van de op dit vervoer toepasselijke voorwaarden. 

b) de betreffende internationale verdragen, zoals het Verdrag van Athene ten aanzien van zeevervoer, het Verdrag van Bern ten aanzien van vervoer per trein en het Verdrag van Parijs ten aanzien van overnachtingen, bevatten een beperking van het bedrag van de vergoeding waarop recht bestaat, en de voorwaarden waaronder deze geclaimd kan worden, in geval van overlijden, persoonlijk letsel en vertraging, en verlies van of schade aan en vertraging van bagage. Wij worden geacht elk voordeel te bezitten van elke beperking van de mogelijkheid of de voorwaarden waaronder op grond van deze verdragen recht kan bestaan op vergoeding.

Op verzoek sturen wij u een exemplaar van de op het vervoer toepasselijke voorwaarden en van de genoemde internationale verdragen. U kunt hiervoor een brief sturen aan onze klantenservice op het adres: Le Grand Bassin BP1201, 11492 Castelnaudary, Frankrijk. 

De veiligheids-, hygiënische en kwaliteitsnormen e.d. verschillen afhankelijk van het vervoer en de bestemming. Soms zijn deze normen lager dan wat u in Nederland gewend bent. De aanbieders van de op uw vakantie betrekking hebbende diensten en faciliteiten dienen zich, voor zover van toepassing, te houden aan de lokale normen. De voor elke charter opgegeven globale route dient te worden beschouwd als een indicatie van wat mogelijk is en niet als een contractuele verplichting onzerzijds. De route moet mogelijk worden aangepast wegens lokale politieke omstandigheden, mechanische storingen, weersomstandigheden, grensoverschrijdende beperkingen, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

c) Indien u tijdens de vakantie medische bijstand nodig hebt, bent u wellicht uren reizen over water, of met andere vormen van transport, verwijderd van de dichtstbijzijnde medische zorg. Het medische centrum waar u wordt behandeld beschikt wellicht niet over dezelfde faciliteiten als waaraan u in uw eigen land gewend bent. Mogelijk spreekt het medisch personeel dat u behandelt niet vloeiend Engels en beschikt het niet over dezelfde mate van opleiding als de zorgverleners in uw eigen land. U verklaart zich te realiseren dat in noodgevallen evacuatie wellicht niet mogelijk is, hoge kosten met zich meebrengt, of pas met vertraging op de locatie van uw vaartuig kan plaatsvinden, en dat er aan boord slechts beperkte medische faciliteiten en zorg aanwezig zijn. Alle beslissingen worden genomen door personeel op basis van verschillende waarnemingen en inzichten en evaluatie van de betreffende situatie. U verklaart deze beslissingen te aanvaarden en zich daaraan te houden.

d) Alle opgegeven tijdstippen zijn slechts ter indicatie. Deze kunnen worden beïnvloed door operationele problemen en weersomstandigheden.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op contracten die u afsluit voor lokale excursies of activiteiten tijdens uw vakantie; de aansprakelijkheid daarvoor berust bij de aanbieder van de betreffende excursie/activiteit en niet bij ons.

 

11. KLACHTEN EN BIJSTAND

Mocht u een klacht hebben tijdens uw vakantie, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de basismanager of het basispersoneel, zodat de klacht zo spoedig mogelijk verholpen kan worden. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient u binnen 28 dagen na terugkomst per email naar [email protected] deze klacht naar een kantoor van Le Boat te sturen.

Wij verzoeken u uw brief zo beknopt mogelijk te houden. Als u de procedure voor het indienen van een klacht bij het resort niet in acht neemt, is het niet mogelijk voor ons deze te onderzoeken en te herstellen, wat van invloed kan zijn op uw rechten. Zie verder art. 28 hierna ten aanzien van het toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

 

12. AANVULLENDE BIJSTAND 

Mocht u tijdens uw vakantie onverhoopt problemen ondervinden en ons om hulp vragen, dan bieden wij gepaste bijstand aan, zoals met name informatie over gezondheidsvoorzieningen, met betrekking tot lokale autoriteiten en consulaire bijstand. Verder kunnen wij u hulp bieden bij het vinden van alternatieve arrangementen en het plegen van noodzakelijke telefoontjes/verzenden van e-mails. Indien het probleem aan u zelf te wijten is, komen alle met de bijstand gemoeide kosten voor uw rekening.

 

13. PASPOORT, VISUM, GEZONDHEID, REIS- EN IMMIGRATIEVEREISTEN

U dient te beschikken over een geldig paspoort en over eventueel benodigde visums en te voldoen aan alle overige immigratievoorschriften. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de betreffende ambassades en/of consulaten. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer u niet in staat bent te reizen omdat u niet over een geldig paspoort en de benodigde visums beschikt of zich niet aan de immigratievoorschriften houdt.

Indien gewenst kunnen wij u advies verstrekken over de gezondheidsvoorschriften. Wij zijn echter geen medische experts. Wij raden u aan minimaal twee maanden voor uw vertrek informatie in te winnen over de gezondheidsvoorschriften op de plaats van bestemming en de daarmee gemoeide kosten. U dient deze informatie vervolgens 14 dagen voor vertrek te bevestigen. Indien u dit nalaat en als gevolg daarvan de toegang tot een land wordt geweigerd of persoonlijk letsel lijdt of overlijdt, zijn wij niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade. Noch hebt u recht op restitutie van de kosten van het niet genoten gedeelte van uw vakantiearrangement. Reizigers met bestaande medische problemen, zwangere vrouwen en iedereen die recentelijk andere landen hebben bezocht, dienen hun huisarts te raadplegen. 

Bij het beoordelen of reizen doorgang kunnen vinden, gaan wij af op informatie die wij ontvangen van onze lokale vertegenwoordigers en op de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere relevante overheidsinstanties. U dient zichzelf op de hoogte te stellen van de door deze overheidsinstanties afgegeven reisadviezen. Voor meer informatie over het land van bestemming kunt u onze reisinformatie raadplegen op www.leboat.be/nl/reisinformatie en de websites van de betreffende overheidsinstanties op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Houd er rekening mee dat we voor sommige reizen speciale vergunningen nodig hebben en dat we voor sommige reizen speciale vergunningen moeten aanvragen en mogelijk meer informatie van u nodig hebben om dit te doen.

 

14. HANDELWIJZE

Wij behouden ons het recht voor u als klant te weigeren of verder met u in zee te gaan indien wij, of een andere bevoegde persoon, van mening zijn dat uw gedrag aanstootgevend, dreigend of onheus is, u onnodig overlast veroorzaakt of schade toebrengt aan eigendommen, of ons personeel in Nederland of ter plaatse telefonisch, schriftelijk of in persoon beledigt, lastigvalt, onheus bejegent of in een onveilige situatie plaatst.

Indien onze lokale vertegenwoordigers, de lokale bedrijfsleider of het personeel van het resort van mening is dat uw gedrag aanstootgevend is of constateert dat u lijdt aan een besmettelijke ziekte, kunnen zij u de toegang tot de boot ontzeggen. 

Als u aanstootgevend gedrag vertoont en u de toegang tot de boot wordt ontzegd, beschouwen wij uw boeking vanaf dat moment als door u geannuleerd en bent u de volledige annuleringskosten verschuldigd (zie art. 9). U hebt in dat geval geen enkele aanspraak op restitutie of een vergoeding van voor u gemaakte kosten en onkosten.

Wij behouden ons het recht voor alle als gevolg van uw gedrag veroorzaakte schade, kosten en onkosten, op elk moment van de reis, op u te verhalen (inclusief juridische kosten), met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het schoonmaken, repareren of vervangen van door u beschadigde, vernietigde of verloren eigendommen, (ii) vergoedingen aan overige reizigers, personeel of vertegenwoordigers die door uw handelingen schade hebben geleden. Het doen van aangifte bij de politie wordt niet uitgesloten.

Wij wijzen u erop dat het niet is toegestaan ’s nachts (tussen zonsondergang en zonsopgang) met het vaartuig te varen.

U dient zich te houden aan alle vaarregels en de door de onderneming en de rivierautoriteiten gegeven instructies. U ontvangt ter plaatse informatie over de lokale maximum snelheden, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. U mag uitsluitend de door de onderneming aangegeven wateren bevaren. De boot mag niet worden voortgetrokken, onderverhuurd of aan anderen in gebruik gegeven.

Alle door ons geregelde vaartuigen en overige accommodatie mogen uitsluitend worden gebruikt door de op de Boekingsbevestiging of de laatste wijzigingsbevestiging vermelde personen. Het is niet toegestaan het vaartuig te delen met anderen of anderen aan boord te laten. U bent overeenkomstig het bepaalde in art. 7 verantwoordelijk voor alle tijdens uw verblijf aan het voertuig of het interieur daarvan toegebrachte schade. Deze kosten dienen door u mogelijk ter plaatse te worden voldaan.

Voor de strekking van dit artikel omvat elke verwijzing naar “u” of “uw” een verwijzing naar elke persoon die deel uitmaakt van uw groep.

 

15. BIJZONDERE VERZOEKEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

Eventueel bij de boeking opgegeven bijzondere verzoeken worden door ons in overweging genomen. Daarbij wordt aangegeven of aan het verzoek kan worden voldaan en of daaraan extra kosten zijn verbonden. Uitsluitend verzoeken waarvoor kosten in rekening worden gebracht of die schriftelijk door ons zijn bevestigd, zijn gegarandeerd. U dient ons van alle bijzondere wensen in kennis te stellen. Wij kunnen helaas geen boeking accepteren die onder voorbehoud is dat aan een bijzondere wens wordt voldaan.

Alle klanten dienen zich er voordat zij boeken van te overtuigen dat zij fit zijn en in staat om de route van de door hen geselecteerde charter, zoals omschreven, te volgen.

Personen met beperkte mobiliteit of die lijden aan een ziekte of onder medische of psychische behandeling staan, dienen dit op het moment van boeken waarheidsgetrouw op te geven en maatregelen te nemen voor het tijdens de vakantie verkrijgen van eventueel benodigde medicijnen en behandeling. Het niet verstrekken van deze informatie vormt een schending van deze boekingsvoorwaarden en leidt ertoe dat de betreffende personen de deelname aan de charter wordt ontzegd. Er bestaat in dit geval geen enkel recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

Iedereen die het gebruik van elektrische CPAP-apparatuur nodig heeft, dient het personeel van Le Boat hiervan op de hoogte te stellen op het moment van de boeking, en dient ervan bewust te zijn dat er niet altijd voldoende stroom beschikbaar is om het CPAP-apparaat te laten werken.

Wegens veiligheidsredenen zijn zuurstofflessen en zuurstofconcentratoren niet toegestaan aan boord. Het niet melden van de noodzaak van zuurstofflessen en zuurstofconcentratoren aan het personeel van Le Boat op het moment van de boeking houdt een schending van deze boekingsvoorwaarden in en zal resulteren in het uitsluiten van de personen die hiervan afhankelijk zijn van de charter, in welk geval geen restitutie van gelden zal plaatsvinden.

 

16. ONGEVALLEN EN VERLIES VAN/SCHADE AAN DE UITRUSTING

Als de boot betrokken raakt bij een ongeval van welke aard ook, moet de Huurder onmiddellijk contact opnemen met de basis en een ongevalsformulier invullen (te vinden aan boord) en eventuele derden vragen om het formulier ook in te vullen. De Huurder kan geen reparaties laten uitvoeren zonder toestemming van Le Boat.

Bij aankomst zal de Huurder gevraagd worden om de boot te controleren op uitwendige tekenen van schade, en de betrokken plaatsen aan te duiden op een apart formulier. De Huurder zal ook gevraagd worden om een inventarislijst te ondertekenen waarin alle kritieke inventarisvoorwerpen zijn opgesomd waarvoor een afzonderlijke vergoeding wordt aangerekend als zij niet of beschadigd teruggegeven worden. Als er uitrusting verloren, gestolen of beschadigd raakt, dient de huurder dit te melden bij de teruggave van de boot. Beschadiging aan de boot en of verlies of beschadiging aan de inventaris zal volledig of gedeeltelijk worden ingehouden van uw Waarborgsom - zie ook sectie Waarborgsom. Deze artikelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: loopplank, TV/DVD-afstandsbedieningen, hamer, palen, parasol, tafel en buitenstoelen.    

 

17. CHECK-IN, CHECK-OUT

a. Check-in , Check-out: standaard check-in is vanaf 14.00 uur op uw begindag en de boot dient uiterlijk 09.00 uur terug te zijn op de laatste dag. Tegen een aanvullende vergoeding(en) en behoudens operationele beperkingen kunnen vroege check-in (vanaf 11.00 uur) en late check-out om 12.00 uur van tevoren geboekt worden, wat wordt aangegeven op het overzicht van uw boekingsbevestiging (niet beschikbaar voor Vision vloot). We hebben een bepaalde tijd met u nodige om de Check-in procedure samen met u te doorlopen en een operationele briefing. Dit houdt in dat u niet onmiddellijk kan vertekken.

b. Vaarroute : de maatschappij behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de tijdstippen en/ of route van de vaarvakantie (andere vertrek en/of aankomstbasis, enkele reis in plaats van heen en terugreis). Kleinere wijzigingen brengen voor de Huurder niet het recht op een terugbetaling of vergoeding met zich mee.

c. Aan het begin van uw vaarvakantie ontvangt u gedetailleerde vaarinformatie voor de betrokken regio, waarin duidelijk uiteengezet is welke waterwegen bevaarbaar zijn en welke verboden of beperkt zijn. Het team van de basis zal ook advies verstrekken over eventuele specifieke routes die verboden of beperkt zijn, en over de procedures die onder de controle vallen van de navigatieautoriteiten voor uw vaargebied. Onze klantengarantie strekt zich niet uit tot het varen in gebieden die verboden of beperkt zijn. Klanten die bijstand vereisen (slepen/ transport) als gevolg van het varen in verboden/beperkte gebieden zal een aanvullend bedrag aangerekend worden, ter plaatse te betalen in de plaatselijke valuta. Neem contact op met het verkoopteam voor uw vertrek als u wenst te varen op waterwegen die niet vermeld worden in onze catalogus.

In de meeste vaargebieden zijn de sluizen op bepaalde feestdagen gesloten (zoals 1 mei, 1 november en 14 juli). Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

d. Le Boat biedt een dienst voor hulp bij technische defecten tijdens de normale werkuren, zeven dagen per week. We stellen alles in het werk om een defect of technisch incident zo snel mogelijk te verhelpen. De Huurder kan geen vordering instellen tegen Le Boat voor defecten die veroorzaakt worden door de huurder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aan de grond laten lopen van de boot. In dergelijke gevallen behoudt de maatschappij zich het recht voor om van de Huurder de kosten terug te vorderen die veroorzaakt zijn bij het verhelpen van het probleem.

In geval van een technische storing die niet te wijten is aan de Huurder, en als de reparaties niet binnen 4 werkuren zijn gedaan nadat de basis geïnformeerd is, heeft de Huurder recht op een schadevergoeding in de vorm van een korting op een toekomstige vaarvakantie. De waarde van de korting wordt berekend op basis van de huurkosten van de boot en in verhouding tot de tijd van immobilisatie van de boot. Er kan niet gereclameerd worden voor technisch problemen die de Huurder niet tijdens de vaarvakantie gemeld heeft

e. Eender welke route die door ons is uitgestippeld moet als indicatie gezien worden van wat afgelegd worden en niet al seen contractuele verbintenis van onzentwege. Veranderingen in deze route kunnen veroorzaakt worden door politieke veranderingen, mechanisch defect, weer, grensbeperkingen, ziekte of andere onvoorzienbare omstandigheden. Tijdspannes die met deze routes worden meegegeven zijn louter informatief. Deze zijn onderevig aan weersomstandigheden of operationele defecten.

 

18. BIJKOMENDE KOSTEN TIJDENS UW VAARVAKANTIE

Alle diensten die u buiten onze vertrekhavens gebruikt, zoals ligplaatsen, elektriciteit, water, water, douche/toilet en pompkosten, zijn niet inbegrepen in het bedrag dat u ons voor de huur heeft betaald en blijven voor uw rekening. 

 

19. BOOT OMSCHRIJVING & VLOOT BESCHIKBAARHEID

Plannen van de boat met de indeling, specificaties en afbeeldingen in de brochure zijn voor algemene begeleiding. Sommige modellen binnen dezelfde categorie kunnen kleine afwijkingen hierop hebben. De beschikbaarheid van de vloot/modellen voor iedere vaarregio/route is correct op het moment dat de brochure in druk gaat maar is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande verwittiging.

 

20. TERUGGAVE VAN DE BOOT / SCHOONMAAKDIENST

a.De boot dient uiterlijk om 09.00 uur op de laatste dag teruggeven te worden op de correcte basis, tenzij u een late check-out heeft geboekt en betaald. Een te late teruggave brengt een achterlatingsboete van 1,000 € met zich mee. £700 (in Engeland) / 1,000 € (in de rest van Europa) en CA$ 1,500 (in Canada). Indien u de boot niet terugbrengt naar de juiste basis dan zal eveneens een achterlatingsboete worden aangerekend van £700 in UK / 1000 € (in de rest van Europa) en CA$1,500 (In Canada). Alle klanten dienen de boot in een schone staat terug te bezorgen, en het volgende dient te zijn gedaan: a. alle vuilnis moet worden weggegooid b. alle afwas gedaan en opgeruimd c. bedden afgehaald d. dekken schoon gedweild e. Toiletten en douches dienen schoon te worden achter gelaten

 b.Als de boot in onbevredigende staat wordt opgeleverd, zal een schoonmaakvergoeding in rekening gebracht worden, afhankelijk van de grootte van de boot. U kunt voorafgaande aan uw vakantie een extra schoonmaakvergoeding van €95 tot €165 betalen, afhankelijk van de grootte van de boot, en wij zullen dan de volledige schoonmaak van uw boot voor onze rekening nemen. In dat geval wordt u alleen gevraagd om het vuilnis weg te gooien, de vaat op te ruimen en de bedden af te halen.

Er een supplement per huisdier in rekening gebracht (informeer naar prijzen bij uw vakantieadviseur). Maximaal twee huisdieren kunnen meegenomen worden aan boord. U dient een mand/deken mee te nemen waarop het dier kan slapen. Huisdieren mogen niet op de bedden of banken liggen.

Indien, ondanks de betaling van de huisdiertoeslag, de chef van de basis van mening is dat extra schoonmaak nodig is wanneer uw boot terugkeert, dan wordt u gevraagd een extra schoonmaakkosten te betalen.

 

21. VERBRUIKSKOSTEN EN BRANDSTOF WAARBORGSOM

De verbruikskosten omvatten de dieselkosten voor de motor, verwarming, gas- en slijtagekosten en worden 'per uur' berekend. De prijs per verbruiksuur en is afhankelijk van de boot en de regio en kan variëren naar gelang de actuele diesel prijzen.

 Bij het ter perse gaan van deze brochure ligt de uur prijs tussen £8-£15 / €7-€22 / CA$12-CA$17 afhankelijk van het bootmodel en verbruik maar dat kan sindsdien gewijzigd zijn. Verbruikskosten moeten in lokale valuta worden betaald.

Aan het begin van uw reis, wordt u geïnformeerd over de huidige verbruiksprijzen en de meterstand van de boot wordt genoteerd. 

Aan het begin van uw reis heeft u de boot met een volle dieseltank. Voor vertrek laat u een borgsom voor de brandstof achter in lokale valuta. Aan het eind van uw reis betaalt u of bij of u ontvangt geld terug.

 

 Voorschot op de vergoedingen te betalen aan de basis op de dag van vertrek
Duur vaarvakantieEURO£££CAD$
Tot 4 nachten€150£175CA$225
5 tot 6 nachten€ 175£225CA $265
7 tot 10 nachten€ 275£275CA$415
11 tot 14 nachten€ 400£350CA$605
15 nachten of meer€ 500£450CA$755

 

22. AUTOTRANSFER 

Ons basispersoneel is verzekerd voor autotransfers tussen de bases van alle bestemmingen daar waar we twee of meer bases hebben (met uitzondering van Duitsland, Holland et Canada). Wij zijn echter niet in staat om auto’s te verplaatsen van meer dan 3,5 ton, auto’s met aanhangers of caravans, campers of motorfietsen. Een autotransfer is een betaalde extra die voor vertrek moet worden geboekt en is afhankelijk van beschikbaarheid. 

Ons basispersoneel kan ook een transfer van uw huurauto verzorgen (behalve in Ierland). Echter, controleert u vooraf eerst bij het verhuurbedrijf of dat dit ook daadwerkelijk in de huurvoorwaarden is toegestaan. Indien toegestaan, kan de verhuurder u vragen om extra te betalen voor het toevoegen van een Le Boat personeelslid als chauffeur. Om operationele redenen, kunnen we niet garanderen dat wij de naam van deze persoon eerder dan een week voor vertrek weten.

 

23. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle informatie(teksten, afbeeldingen, foto's, video's, logo's, plattegronden, handelsmerken, octrooien, databanken, domeinnamen, enz.) die op de website of op een aan ons gelinkte website worden gepubliceerd, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder onze toestemming. 

Niemand mag de intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten op de naam Le Boat, of enige andere naam waarvan wij eigenaar zijn, exploiteren, verspreiden of gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

De merken en logo's die wij bezitten zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke reproductie zonder onze voorafgaande toestemming is een overtreding. 

 

24. GEGEVENSBESCHERMING

Het privacybeleid van Le Boat zet uiteen welke informatie wij inzamelen, hoe wij die informatie inzamelen en wat wij met die informatie doen. Om zeker te zijn dat uw vakantie optimaal verloopt, dienen wij informatie te verwerken zoals uw naam en adres, specifieke behoeften, dieetvereisten enz.

Wij zullen uw gegevens gebruiken en verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid dat hier te vinden is.

www.leboat.be/nl/over-ons/wettelijk/ons-privacy-beleid

 

25. BESCHIKBAARHEID EN BEVEILIGING VAN DE WEBSITE

De website is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, uitgezonderd al dan niet gepland onderhoud aan de website of in geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die u lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website.

Verder brengt het gebruik van het internet met zich mee dat de via de website verzonden gegevens niet beschermd zijn tegen misbruik en/of hacking, waarvoor wij in geen enkel geval aansprakelijk zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van gepaste maatregelen ter beveiliging van uw apparaat en/of gegevens, zoals het installeren van antivirussoftware, firewalls, e.d.

 

26. EXCURSIES EN ACTIVITEITEN

Excursies en andere tours die u tijdens uw vakantie wilt boeken en afzonderlijk moet afrekenen, worden niet door ons aangeboden. Voor elke excursie of tour die u wenst te boeken gaat u een overeenkomst aan met de betreffende aanbieder, niet met ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de excursie of tour of voor wat er tijdens die excursie of tour voorvalt. 

 

27. REISBUREAUS

Alle door u aan het reisbureau betaalde bedragen worden te allen tijde door het bureau namens ons in ontvangst genomen. 

 

28. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om rekening te houden met wijzigingen in de wet- en regelgeving, marktomstandigheden, betalingsmethodes, of voor andere redenen die wij geheel naar eigen inzicht noodzakelijk achten.

Het is u niet toegestaan wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen; elke poging daartoe is op geen enkele wijze bindend voor ons.

De versie van de voorwaarden zoals deze luidt op het moment van de boeking is van toepassing.

 

29. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENBESLECHTING

Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

Eventueel uit deze voorwaarden of het gebruik van de website voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan onze klantendienst overeenkomstig het bepaalde in art. 10 (klachten en bijstand). Wij spannen ons in redelijkheid in om uw klacht binnen 2 maand(en) op te lossen. 

Indien u ons antwoord onbevredigend acht of als wij niet binnen 2 maand(en) op uw klacht hebben gereageerd, kunt u op grond van art. L612-1 e.v. van het Franse Wetboek van Consumentenrecht uw klacht voorleggen aan mediator.

Indien het niet mogelijk is het geschil in onderling overleg op te lossen, kan elk geschil ten aanzien van deze voorwaarden of het gebruik van de website rechtstreeks worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechter.

 

30. CORONAVIRUSVOORWAARDEN

Gelieve er rekening mee te houden dat we beleid, procedures en vereisten hebben ingevoerd naar aanleiding van de Coronaviruspandemie, COVID-19, met inbegrip van maatregelen die we implementeren en procedures voor onze klanten. Deze informatie is te vinden in ons “Covid Veiligheidshandvest”. Het is een vereiste van uw boeking dat u zich vertrouwd maakt met deze informatie en ervoor zorgt dat u aan alle eisen voldoet. Houd er rekening mee dat dit regelmatig zal worden herzien en bijgewerkt en u moet ervoor zorgen dat u de meest recente informatie controleert voor uw vertrek.